Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe.

Tytuł projektu:  
„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Numer umowy :
POIR.02.01.00-00-0468/16


 Ogłoszenie nr 1052311

Przebudowa świetlików dachowych oraz termoizolacja pokrycia dachowego
hal przemysłowych

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka oraz przebudowa świetlików dachowych hal przemysłowych oraz wykonanie termoizolacji dachu dwóch hal
przemysłowych polegająca na ułożeniu nowej warstwy izolacyjnej w postaci płyt styropianowych oraz papy dachowej. W ramach prac należy uwzględnić
również wymianę rynien i opierzenia jak również wymianę instalacji odgromowej wraz z poświadczeniem jej skuteczności odpowiednimi świadectwami
badań. Łączna powierzchnia dachu podlegająca modernizacji wynosi 3100 m 2, liczba świetlików dachowych wynosi 6 każdy po 55,30 m 2 - materiał płyta
poliwęglanowa. Pokrycie dachu ma zostać wykonane ze styropapy grubości 10 cm + papy nawierzchniowej. Projekt przebudowy świetlików oraz pokrycia
dachowego hal jest do wglądu w siedzibie zleceniodawcy.

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności

Data publikacji: 04.09.2017

 

Protokół z wyboru oferenta

Data publikacji: 22.09.2017

 


 Ogłoszenie nr 1052833

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu przebudowy hali.

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności.

Data publikacji: 14.09.2017

 

Protokół z wyboru oferenta

Data publikacji: 05.10.2017 r.

 


 Ogłoszenie nr 1072232

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących świetlików dachowych oraz wykonanie termoizolacji dachu hali przemysłowej.

Treść ogłoszenia dostępne również w bazie konkurencyjności.

Data publikacji: 30.11.2017

 

 Protokól z wyboru oferenta

Data publikacji: 20.12.2017 r.

 


Ogłoszenie nr 1076147

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy hali przemysłowej na potrzebę budowy prototypów oraz prowadzenie prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych oraz pozyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających realizację zamówienia ( kod CPV 71000000-8 ) w projekcie „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Treść ogłoszenia opublikowano w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich

Data publikacji: 19.12.2017 r.

 

Z uwagi na brak złożonych ofert postępowanie nie rozstrzygnięto

Data publikacji: 22.01.2018 r.

  

 


Ogłoszenie nr 1085178

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy hali przemysłowej na potrzebę budowy prototypów
oraz prowadzenie prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych oraz
pozyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających realizację zamówienia ( kod CPV 71000000-8 ) w
projekcie „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad
opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności

Data publikacji: 31.01.2018

 

Protokół z wyboru oferenta

Data publikacji: 22.02.2018 r.

 


Oferta 1130462 

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy wraz montażem natorowej suwnicy 5T na terenie hali budowy prototypów oraz prowadzenia prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych w projekcie „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych” :
Przedmiot zamówienia
Wykonanie i zamontowanie suwnicy o niżej wymienionych parametrach, na terenie hali budowy prototypów oraz prowadzenia prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych w projekcie „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych” :
• Suwnica natorowa, jednodźwigarowa
• Udźwig: 5000 kg,
• Rozpiętość: dopasowana do istniejącego torowiska 19 800 mm, 
• Wysokość podnoszenia: ~6m,
• Prędkość podnoszenia: ~4/1 m/min
• Prędkość jazdy wciągnika: 20/5 m/min
• Prędkość jazdy suwnicy: 40/10 m/min -falownik,
• Sterowanie: radiowe + awaryjnie kaseta sterownicza,
• Zasilanie: 400V 50Hz,
• GNP –A4 (grupa natężenia pracy),
• Wciągnik elektryczny, linowy, 
• Szyna jezdna: istniejąca 
• Komplet dokumentów: DTR, Deklaracja CE

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami jest dostępna w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich

Data Publikacji: 10-08-2018

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1130462

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy DŹWIGAR Brogul i Stepień Sp.J. ul. Chodzieska 24, 60-418 Poznań.

Ogłoszenie wyniku opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich

Data rozstrzygnięcia:

29.08.2018

 


Ogłoszenie nr 1151879

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji hali przemysłowej na potrzebę budowy prototypów
oraz prowadzenia prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych w projekcie
„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad opracowaniem
innowacyjnych pojazdów specjalistycznych” .
Etap drugi przebudowy hali przemysłowej obejmuje prace w obszarze istniejącej hali przemysłowej na
potrzeby budowy i badań prototypów w zakresie ;
• Roboty rozbiórkowe – demontaż stolarki otworowej ( okna, bramy wjazdowe ), wyburzenie ścian
działowych, rozbiórka warstw posadzkowych, usunięcie tynków, roboty naprawcze, wywóz gruzu i ziemi.
• Roboty remontowe – prace konstrukcyjne, izolacyjne, roboty murowe, podbudowa i położenie nowej
posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż bram, montaż zbiorników wody na potrzeby
badań, montaż instalacji kanalizacyjnej na potrzeby prowadzenia badan, wykonanie tynków, malowanie i
prace nawierzchniowe. Wykonanie elewacji zewnętrznej. Remont części socjalnej ( wymiana instalacji
sanitarnych ).
Wszystkie niezbędne prace są opisane w projekcie budowlanym stanowiącym podstawę niniejszego
zapytania.

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności

Data publikacji: 27.11.2018

 

Protokół z wyboru oferenta

Data publikacji: 12.12.2018


Ogłoszenie nr 1206644

Przedmiotem zamówienia jest manipulator o udźwigu 5000kg wg specyfikacji zamówienia.
 Szczegółowa specyfikacja przedmiotów zamówienia , na podstawie której należy dostarczyć manipulator , jest załącznikiem tego ogłoszenia

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami jest dostępna w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich

 

Data Publikacji: 17.09.2019

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1206644

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie , Oddział w Zielonej Górze , 65-410 Zielona Góra , ul. Fabryczna 14 , NIP: 9511998317.

Ogłoszenie wyniku opublikowano w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich

Data rozstrzygnięcia:

4.10.2019

 


Ogłoszenie nr 1227431

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spawarki pulsacyjnej bezodpryskowej. Na przedmiot zamówienia składa się źródło prądu wraz z niezbędnymi do przeprowadzenia procesu spawania akcesoriami, według specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Treść ogłoszenia jest dostępna w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji:

16.01.2020

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1227431

Ogłoszenie wyniku opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy CLOOS-Polska Sp. z o.o., 58-100 Świdnica Śl., ul. Stawki nr 5

Data rozstrzygnięcia:

21.02.2020