Strona główna » Projekty unijne »Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE


Zapytania ofertowe

Tytuł projektu:

" Bezzałogowa, autonomiczna platforma pomiarowa do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły"


Ogłoszenie nr 2020-1379-8639

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki z napędem elektrycznym.

Data publikacji: 01.10.2020

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej

PROJEKT O NUMERZE REJESTRACYJNYM 

POIR.01.01.01-00-0919/19-00 współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

Dobrowolski Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Konsorcjant

Przyznane finansowanie projektu w wysokości: 4 457 729,41 zł

Czas realizacji projektu: 33 miesiące