Strona główna » Projekty unijne »Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej

 

 

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej 
w postaci bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych i warstw nawierzchni 
z mieszanek niezwiązanych w sposób ciągły. 

Innowacja produktowa zostanie osiągnięta dzięki przeprowadzonym pracom B+R ukierunkowanym na opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu,