Strona główna » Produkty »Cysterny »Cysterna dystrybutor CN 33 do transportu i tankowania paliw lotniczych

Cysterna dystrybutor CN 33 do transportu i tankowania paliw lotniczych

zdj. IMG_20191219_101041

Cysterna CN 33 jest przeznaczona do przewozu po utwardzonych drogach paliw płynnych w szczególności:

- 1203 BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE, Kl.3, F1, II,

- 1202 OLEJ NAPĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI (o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60°C), Kl.3, F1, III,

- 1202 OLEJ NAPĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI (o temperaturze zapłonu wyższej niż 60°C, ale nie wyższej niż 100°C), Kl.3, F1, III,

- 1202 OLEJ NAPĘDOWY zgodny z normą EN 590:2013 lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI o temperaturze zapłonu zgodnej z normą EN590:2013+A1:2014, Kl.3, F1, III,

- 1202 OLEJ GAZOWY lub PALIWO DO SILNIKÓW DIESLA lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI, Kl.3, F1, III,

- 1223 NAFTA, Kl.3, F1, III,

- 1863 PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH (o prężności pary w temperaturze 50ºC nie większej niż 110 kPa), Kl.3, F1, II,

- 1863 PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH, Kl.3, F1, III,