Strona główna » Projekty unijne »Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

 

Tytuł:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0288/16

Program:    
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOMOTO, I Oś priorytetowa "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Tytuł projektu:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0288/16


Zapytanie nr 1/2017/288

- Treść zapytania do pobrania