Strona główna » Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R »Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów komunalnych

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów komunalnych

Tytuł projektu:  
„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Numer umowy :
POIR.02.01.00-00-0468/16

Program:    
Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 2. Oś Priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Celem Projektu jest utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego w ramach struktur organiazacyjnych DOBROWOLSKI Sp. z o.o. celem prowadzenia prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnych specjalistycznych pojazdów komunalnych oraz pojazdów przeznaczonych do obsługi lotnisk.

Wartość Projektu:                8 450 325,09 zł

Wartość dofinansowania :   1 923651,24 zł