Strona główna » Projekty unijne »Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

 

Tytuł:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0288/16

Program:    
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOMOTO, I Oś priorytetowa "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Tytuł projektu:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0288/16


Zapytanie nr 1/2017/288

- Treść zapytania do pobrania