Strona główna » Projekty unijne »Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych

Tytuł:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0315/16

Program:    
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy:

Zapytania ofertowe

Zapytania ofetowe

Tytuł:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych”.

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0315/16


 

Aktualnie nie ma prowadzonych postępowań.