Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Tytuł projektu:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0288/16


Zapytanie nr 1/2017/288

- Treść zapytania do pobrania : zapytanie nr 1/2017/288
Data publikacji: 29.06.2017

- Ogłoszenie wyniku do zapytania nr 1/2017/288:
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Pana Eugeniusza Krysiaka
Data publikacji: 31.07.2017

 


Zapytanie nr 1/2018/288 z dnia 09.02.2018


Ogłoszenie nr 1092684

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów hydraulicznych do budowy prototypu oczyszczarki
lotniskowej.
Na przedmiot zamówienia składają się:
- 3 silniki hydrauliczne
- 4 pompy hydrauliczne
- 1 przekładnia
- 1 sprzęgło
- 4 filtry
- 1 zawór hydrauliczny
- 4 bloki hydrauliczne

Data publikacji: 06.03.2018

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1092684:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy BOSH REXROTH Sp. z o.o.

Ogłoszenie wyniku wyboru oferty opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich; www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Data publikacji: 26.03.2018 r.

 


Ogłoszenie nr 1098241

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali do budowy prototypu oczyszczarki lotniskowej. Na przedmiot zamówienia składa się stal według specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępne w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 23.03.2018 r.

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1098241:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy FPG Sp. z o.o.Plac Czerwca 1976 nr 2, 02-496 Warszawa

Ogłoszenie wyniku wyniku wyboru oferty opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 04.04.2018 r.

 


Ogłoszenie nr 1099402

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów stalowych wykonanych na gotowo do budowy prototypu oczyszczarki lotniskowej.

Na przedmiot zamówienia składają się komponenty wg. specyfikacji przedmiotu zamówienia i dołączonych rysunków w formacie PDF i DXF.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 28.03.2018 r.

Postępowanie nie rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Data publikacji: 16.04.2018

  


Ogloszenie nr 1100019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wentylatora do budowy prototypu oczyszczarki lotniskowej

Treść ogłoszenia dostępna w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Data pubilkacji: 29.03.2018 r. 

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1100019:

Za najkorzystniejszą ofertę wybranow ofertę firmy KOJA OY, Lentokentankatu 7, 33900 Tampere Finland

Ogłoszenie wyniku wyboru oferty opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Eropejskich

Data publikacji: 10.04.2018 r. 

 


Ogłoszenie nr 1101492

Przedmiotem zamówienia jest dostawa silnika pomocniczego do napędu oczyszczarki lotniskowej

Treść ogłoszenia dostępna w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Data publikacji: 06.04.2018 r.

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1101492:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy: AB VOLVO PENTA, goteborg SE-40508, Sweden.

Ogłoszenie wyniku wyboru oferty opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Eurpejskich.

Data publikacji: 18.04.2018 r.

 


Ogłoszenie nr 1106770

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów stalowych wykonanych na gotowo do budowy prototypu oczyszczarki lotniskowej.
Na przedmiot zamówienia składają się komponenty według specyfikacji przedmiotu zamówienia i dołączonych rysunków wykonawczych w formatach PDF i DXF.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami dostępna w Bazie Konkurencyjności Funduszy Eurpoejskich.

Data publikacji: 24.04.2018 r.

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1106770:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego i Usług „Pro-Tech” Andrzej Binkowski , 67-400 Wschowa , ul. Aleja PCK 8a.

Ogłoszenie wyniku wyboru oferty opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 08.05.2018 r.

  


Ogłoszenie nr 1107706

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu skrętu tylnej osi w oczyszczarce lotniskowej. System ma zapewnić poruszanie się oczyszczarki po śladzie ciągnika siodłowego podczas skrętu oczyszczarki lotniskowej

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami opublikowano w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 27.04.2018 r.

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogloszenia nr 1107706:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy : V.S.E. Vehicle Systems Engineering B.V., Ravelijn 2, 3905 NV Veenenendaal Holandia

Ogłoszenie wyniku opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 14.05.2018 r.

  


Ogłoszenie nr 1107740

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie półfabrykatów wału szczotki do budowy prototypu oczyszczarki lotniskowej.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami opublikowano w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Data publikacji ogłoszenia: 27.04.2018

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogloszenia nr 1107740:

za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofert ę firmy: Constellium Singen GmbH,
Alusingen-Platz 1 D-78224 Singen, Reg. B540034, Germany

Ogłoszenie wyniku opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji: 14.05.2018 r.

  


Ogłoszenie nr 1118685

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układu elektrycznego do sterowania oczyszczarki lotniskowej.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami ogłoszono w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji : 15.06.2018

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogloszenia nr 1118685:

za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofert ę firmy: Stroman Oy Pajatie 2, 61300 Kurikka
Ogłoszenie wyniku opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji: 27.06.2018 r.

 


Ogłoszenie nr 1119541

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy na wykonanie osłon z laminatu do oczyszczarki lotniskowej.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami ogłoszono w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji : 15.06.2018

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogloszenia nr 1119541:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy: Astromal Sp. z o.o. Wilkowice,
Ul. Graniczna 7, 64-115 Święciechowa

Ogłoszenie wyniku opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji: 02.07.2018 r.

 


Ogłoszenie nr 1119933

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węży , złączy hydraulicznych , rur, wskaźników poziomu , szybkozłoączy , uchwytów rur , zaworów do budowy prototypu oczyszczarki lotniskowej.
Na przedmiot zamówienia składają się węże , złącza hydrauliczne , rury , wskaźniki poziomu , szybkozłącza , uchwyty rur, zawory według specyfikacji przedmiotu zamówienia i dołączonych rysunków wykonawczych w formatach PDF.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami ogłoszono w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji: 20.06.2018 r.

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr 1119933:

za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofert ę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PNEUMAT” Tomasz Wojtuściszyn , 66-008 Świdnica , Drzonów 26

Ogłoszenie wyniku opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji: 02.07.2018 r.

  


Ogłoszenie nr 1120215

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika siodłowego, który będzie współpracował z oczyszczarką lotniskową.

Treść ogłoszenia wraz zalącznikami ogłoszono w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji: 21.06.2018 r.

Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty do ogloszenia nr 1120215:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy: MAN Truck & Bus Polska Spółka z o.o.
Al. Katowicka 9, Wolica 05-830 Nadarzyn

Ogłoszenie wyniku opublikowano w dniu dzisiejszym w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich.

Data publikacji: 23.07.2018 r.