Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Tytuł projektu:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0288/16


Zapytanie nr 1/2017/288

- Treść zapytania do pobrania : zapytanie nr 1/2017/288
Data publikacji: 29.06.2017

- Ogłoszenie wyniku do zapytania nr 1/2017/288:
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Pana Eugeniusza Krysiaka
Data publikacji: 31.07.2017