Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Tytuł projektu:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0288/16


Zapytanie nr 1/2017/288

- Treść zapytania do pobrania : zapytanie nr 1/2017/288
Data publikacji: 29.06.2017

- Ogłoszenie wyniku do zapytania nr 1/2017/288:
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Pana Eugeniusza Krysiaka
Data publikacji: 31.07.2017

 


 Zapytanie nr 1/2018/288 z dnia 09.02.2018


 

Ogłoszenie nr 1092684

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów hydraulicznych do budowy prototypu oczyszczarki
lotniskowej.
Na przedmiot zamówienia składają się:
- 3 silniki hydrauliczne
- 4 pompy hydrauliczne
- 1 przekładnia
- 1 sprzęgło
- 4 filtry
- 1 zawór hydrauliczny
- 4 bloki hydrauliczne

Data publikacji: 06.03.2018