Strona główna » Projekty unijne »Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej

Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej

Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej

Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej

Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej 
w postaci cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia i konserwacji kanalizacji: 3-osiowej o DMC 26T z recyklingiem wody i 2-osiowej o DMC 18T  z funkcją monitoringu sieci. Projekt jest ściśle zw. Z dotychczasową działalnością Wnioskodawcy. Pozwoli na wprowadzenie dotąd nieprodukowanych na rynku polskim uniwersalnych proekologicznych pojazdów komunalnych umożliwiających m.in. obniżenie kosztów eksploatacji,

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe:

 

Tytuł projektu:

"Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej"


 

Ogłoszenie nr 2021-1379-31397

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali do budowy prototypu cysterny z systemem recyklingu.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępne w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 10.02.2021r.

 

Ogłoszenie wyniku najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia nr