ORION

zdj. 4

Nákladní prostor

Nákladní prostor je vyrobený z plechu S235JRG1. Na přání možnost zhotovený z nerezu. Před nátěrem je ocelová konstrukce očištěná na II stupe/ čistoty povrchu dle PN-H-97050. Dvoustupňové protikorozní zabezpečení (základní epoxidová a vrchní polyuretanová barva). Je vybavená sítem z ocelových tyčí a pohyblivý odlehčovač sypkých prostředků. Volitelně může být vybavený vodonepropustnou plachtou a rozmělňovacími válci.

Pásový podávač

Profilovaný pás podavače pohybující se po umělohmotné desce. Napínání pásu s pomocí 2 šroubů.

Výsypka

Konstrukce výsypky žárově pozinkovaná. Skluzy a sypací kotouč z nerezu. Kryt kotouče z polyethylenu. Snímač sypání fotoelektrický. Zvedání výsypky posilované 2 plynovými pružinami. Výsypka automaticky blokovaná ve 3 polohách (provoz, prohlídka, přeprava). Asymetrie sypání regulovaná s pomocí elektrického pohonu.

Řízení a hydraulika

Elektrohydraulická soustava Bosch Rexroth. Řízení sypače probíhá z kabiny řidiče. Sypač může pracovat ve 2 systémech řízení -STANDARD a KOMFORT. V systému STANDARD dávkování sypkých materiálů a solanky ovládá řidič. V systému KOMFORT po volbě stavu vozovky sypač sám reguluje množství sypaného materiálu na základě teploty povrchu měřené čidlem teploty. V obou systémech nastavená spotřeba materiálu je udržovaná v poměru k rychlosti jízdy. Impulsy se odečítají z tachografu vozidla, popř. z GPS. Řízení vznětového motoru pohonu sypače probíhá ze stejného pultu se sypačem.

Pohon sypače

Pohon sypače může být realizovaný vlastním vznětovým motorem nebo prostřednictvím předlohy od motoru vozidla, apod.

Monitorování sypačů

Sypač může být vybavený systémem monitorování jeho provozu od firmy T-Matic. Modul zabudovaný v sypači vysílá data o jeho provozu prostřednictvím sítě GSM (přenos GPRS). Data se shromažďuji na serverech, ke kterým je přístup z libovolného místa zeměkoule pomocí internetového prohlížeče. Systém umožňuje monitorování v reálném čase. Existuje také možnost načtení dat přímo do notebooku.

Parametry

Obsah nákladového prostoru (m3) 4-10
Šířka sypání (m) 2-12 (18)
Spotřeba soli (g/m2) 5-40
Spotřeba písku a směsí (g/m2) 20-320
Obsah nádrží na solanku (dm3) 900-2400

Nabízené vybavení: korba, odlehčovač, násypová mříž, ochranná plachta, systém rozmělňování, plastový kryt s dodatečnou plošinou, pásový podávač, výsypka, asymetrie, čidlo sypání, pohon, solankový systém, čidlo hladiny solanky, řízení, systém Thermoterm, systém T-Matic, pracovní osvětlení, výstražné osvětlení, skladovací podpěry, žebřík s plošinou.

Nová řešení v řízení

1. Systém Thermoterm (automatická změny spotřeby v závislosti na teplotě vozovky) – možnost kalibrace nastavení uživatelem.
2. Systém T – MATIC. Plný monitoring provozu, možnost generování reportů. Přenos dat prostřednictvím GPRS.
3. Grafické zobrazení stopy sypání s uvedení celkové šířky na levou a pravou stranu od osy symetrie posypu.
4. Definování měrných hmotností příslušných látek a jejích ukládání do programu zařízení – velmi přesné dávkování posypu.
5. Volba sypaných látek na řídícím pultu s automatickou změnou mezery nad podavačem.
6. Plynulá změna spotřeby solanky z řídícího pultu.
7. Možnost změny nastavení simulátoru tachometru během práce na simulaci.
8. Řízení zařízení a vznětového motoru se provádí z jednoho řídícího pultu.

Systém obsahuje také

1. Počítadla.
2. Diagnostickou stránku.
3. Kontrolky monitorující provoz stroje a vznětového motoru.
4. Ostatní provozní funkce.

Řídící pult ve velmi odolném proti mechanickému poškození krytu.

Ke stažení

Pozostałe w kategorii ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC

Polar Bear PC
Polar Bear SOLKA
Polar Bear MP2