Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe.

Tytuł projektu:  
„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Numer umowy :
POIR.02.01.00-00-0468/16


 Ogłoszenie nr 1052311

Przebudowa świetlików dachowych oraz termoizolacja pokrycia dachowego
hal przemysłowych

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka oraz przebudowa świetlików dachowych hal przemysłowych oraz wykonanie termoizolacji dachu dwóch hal
przemysłowych polegająca na ułożeniu nowej warstwy izolacyjnej w postaci płyt styropianowych oraz papy dachowej. W ramach prac należy uwzględnić
również wymianę rynien i opierzenia jak również wymianę instalacji odgromowej wraz z poświadczeniem jej skuteczności odpowiednimi świadectwami
badań. Łączna powierzchnia dachu podlegająca modernizacji wynosi 3100 m 2, liczba świetlików dachowych wynosi 6 każdy po 55,30 m 2 - materiał płyta
poliwęglanowa. Pokrycie dachu ma zostać wykonane ze styropapy grubości 10 cm + papy nawierzchniowej. Projekt przebudowy świetlików oraz pokrycia
dachowego hal jest do wglądu w siedzibie zleceniodawcy.

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności

Data publikacji: 04.09.2017

 

Protokół z wyboru oferenta

Data publikacji: 22.09.2017

 


 Ogłoszenie nr 1052833

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu przebudowy hali.

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności.

Data publikacji: 14.09.2017

 

Protokół z wyboru oferenta

Data publikacji: 05.10.2017 r.

 


 Ogłoszenie nr 1072232

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących świetlików dachowych oraz wykonanie termoizolacji dachu hali przemysłowej.

Treść ogłoszenia dostępne również w bazie konkurencyjności.

Data publikacji: 30.11.2017

 

 Protokól z wyboru oferenta

Data publikacji: 20.12.2017 r.

 


Ogłoszenie nr 1076147

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy hali przemysłowej na potrzebę budowy prototypów oraz prowadzenie prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych oraz pozyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających realizację zamówienia ( kod CPV 71000000-8 ) w projekcie „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Treść ogłoszenia opublikowano w Bazie Konkurencyjności Projektów Europejskich

Data publikacji: 19.12.2017 r.

 

Z uwagi na brak złożonych ofert postępowanie nie rozstrzygnięto

Data publikacji: 22.01.2018 r.

  

 


Ogłoszenie nr 1085178

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy hali przemysłowej na potrzebę budowy prototypów
oraz prowadzenie prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych oraz
pozyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających realizację zamówienia ( kod CPV 71000000-8 ) w
projekcie „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad
opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Treść ogłoszenia dostępna również w bazie konkurencyjności

Data publikacji: 31.01.2018

 

Protokół z wyboru oferenta

Data publikacji: 22.02.2018 r.