Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe.

Tytuł projektu:  
„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Numer umowy :
POIR.02.01.00-00-0468/16


 

Aktualnie nie ma prowadzonych postępowań