Strona główna » Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych »Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych

Tytuł:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0315/16

Program:    
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOMOTO, I Oś priorytetowa "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 Celem Projektu jest opracowanie kompletnego typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla przedsiębiorstw komunalnych i z branży gospodarki odpadami.Planowany do opracowania w toku prac B+Rtyposzereg innowacyjnych pojazdów bedzie odpowiedzią na zbadane potrzeby rynkowe w zakresie właściwości eksploatacyjnych, ekonomiki oraz efektywności pracy. W skład planowanego do opracowania typoszeregu innowacyjnych pojazdów komunalnych wejdą:
- cysterna do wysokociśnieniowego oczyszczania kanałów z innowacyjnym systemem odzysku wody oraz instalacją do monitorowania oczyszczanyc przestrzeni
- cysterna do przewozu odpadów niebezpiecznych ADR o innowacyjnym zaworze dennym wraz z elektronicznym pomiarem napełniania materiałów niebezpiecznych
- posypywarko-solarka wyposażona w system dozowania oparty na unikatowej konstrukcji talerza rozsypującego
- śmieciarka wyposażona w zintegrowany system mycia i dezynfekcji pojemników oraz czujnik przeciążenia tylnej osi

Wartość Projektu:               7 563 266,19 zł

Wartość dofinansowania :   4 771 258,03 zł